Νομική Μορφή

Ονομάζεται Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων και διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο σύμφωνα και με την διαθήκη του αειμνήστου ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη τον  Παναγιότατο  Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και μέλη του αποτελούν εκλεκτές και εξέχουσες προσωπικότητες της  πόλης.

Από 1/9/2003 το Ίδρυμα με  α) Το Νόμο 3106/10 -2- 2003 ΦΕΚ 30/2003  τ. Α΄ και β) την αριθμ Π1β/Γ.Π. οικ. 61957/26 -6- 2003 ΦΕΚ 865/2003 τ. Β΄ απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εντάχτηκε ως Περιφερειακή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας στο Α. Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.

Από 16/5/2005 το Ίδρυμα με  α) Το Νόμο 3329/4 -4- 2004 ΦΕΚ 81/2005  τ. Α΄ και β) την αριθμ Π3/Φ.ΝΟΜ./ΝΠοικ  45162/3 -5- 2005 ΦΕΚ 604/2005 τ. Β΄ απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατράπηκε και πάλι σε ΝΠΔΔ και ανήκει στη 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & ΘΡΑΚΗΣ.

Αυτοδίκαιη μεταφορά του Παπαφείου Ιδρύματος  καθώς και των οργανικών του θέσεων από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.65357/29-6-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.20 του Ν.4052/2012  (ΦΕΚ41/Α΄/1-3-2012), ΦΕΚ 2062/29-6-2012 τ. Β.

Το Ν.4199/2013 ΦΕΚ 216 τ.Α’/11-10-2013 άρθρο 127 Το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης» παραμένει αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”