Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
“Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ”

Ταχ.Δ/νση: Παπάφη 33
546 38 Θεσσαλονίκη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2313-320211
ΦΑΞ 2310-214410
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2313-320214
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 2313-320213
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2313-320212
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2313-320240
ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2313-320228
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 2313-320230
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 2313-320224
ΦΥΛΑΚΕΙΟ 2313-320220
e-mail papafio1903@gmail.com
ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”