ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού ΣΟΧ 1/2023

Το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του.

 

Πληροφορίες μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού

ΦΕΚ Καθορισμού διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”