ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων με σύμβαση ΙΔΟΧ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 προκήρυξη.

Πίνακας Κατάταξης – Οριστικός

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”