Παπάφειο

Ανάρτηση πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων

Αναρτήθηκαν οι πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων με σύμβαση ΙΔΟΧ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 προκήρυξη.

Πρακτικό Επιτροπής

Πίνακας Προσληπτέων 

Πίνακας Απορριπτέων

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”