ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 229/18-03-2020

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού πέντε (5) ατόμων υπ. αριθμ. 229/18-03-2020 προκήρυξη του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης ” Ο Μελιτεύς” .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 19-03-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21-03-2020 (ώρα 23:59:00μ.)

Προκήρυξη έκτακτου επικουρικού προσωπικού

Αίτηση επικουρικού 2020

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”