ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (2ος επαναληπτικός) κάτω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Το ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος.
(2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)

 

Διακήρυξη
Περίληψη
ESPD

 

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”