ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διακήρυξη (311/2023) ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Το ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην ισχύουσα κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησής), για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ).

 

Διακήρυξη
Περίληψη
ESPD

 

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”