ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διακήρυξη (237/2024) εκμίσθωσης ακινήτων

Το ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων:

 

Διακήρυξη

 

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”