ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διακήρυξη (243/2024) ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Το ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην ισχύουσα κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησής), για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου.

 

Διακήρυξη
Περίληψη
ESPD

 

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”