ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Αίτημα προσφορών για Υπηρεσία Φύλαξης (Ορθή επανάληψη 2.12.2022)

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης – προσφοράς, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για 1 (ένα) έτος από την 10/12/2022 – 09/12/2023.

Διαβάστε το αίτημα (Ορθή Επανάληψη 2.12.2022)

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”