ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Καθαριότητας 161/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕ ΑΡ. 161/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 161/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΕΣ – ΤΕΥΕΔ (PDF+XML)

 

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”