ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Δημόσιος Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (με συνοπτική διαδικασία) για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Έναρξη υποβολής προσφορών για για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης ” Ο Μελιτεύς” .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 18-03-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 07-04-2020 (ώρα 11:59:00)

Προβολή διακήρυξης 230/2020

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”