ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ανάρτηση πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

Αναρτήθηκαν οι πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων για τις θέσεις Επικουρικού Προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 229/18-03-2020 προκήρυξη.

Για να δείτε το πρακτικό Προσληπτέων και Απορριπτέων πατήστε εδώ.

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”