ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Καθαριότητας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 226/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ ΚΠΜΑΘ “Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 226/2022

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”