ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Τελική κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Ανακοινώνεται η τελική κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Προβολή Πράξης Προέδρου -271-

Προβολή Βεβαίωσης Μη Ύπαρξης Ενστάσεων

 

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”