ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διακήρυξη (291) ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Το ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις ε κατό (%) στην ισχύουσα κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησής), για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου.

Διακήρυξη
Περίληψη
ESPD

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”