ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Παπάφειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4182/2013, την υπ΄ αριθμ.1η / 25-02-2020 απόφαση Δ.Σ και την υπ’ αριθμόν 273/11-05-2020 Πράξη Προέδρου του Δ.Σ του Κέντρου, ανακοινώνει ότι: δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση διαμερίσματος εμβαδού 50 τμ, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Κορυτσάς-Περδίκα αρ. 2

Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Διακήρυξης

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”