ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ανάρτηση πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων

Αναρτήθηκαν οι πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων με σύμβαση ΙΔΟΧ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 προκήρυξη.

Πρακτικό Επιτροπής

Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ 1/2022

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”