Ανακοινώσεις

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου του Παπαφείου Ιδρύματ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (2ος επαναληπτικός) κάτω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Δημόσιος Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (με συνοπτική διαδικασία) για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 211/2021 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜ

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων με σύμβαση ΙΔΟΧ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 προκήρυξη. Πίνα

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”