Σκοπός

Σκοπός του Παπαφείου Κέντρου είναι να λειτουργεί σαν ένα κανονικό σπίτι
με στόχο την όσο το δυνατό ομαλή ψυχοσυναισθηματική
και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών που διαβιούν σε αυτό.

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”