Οκτώβριος 2023

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου του Παπαφείου Ιδρύματ

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”