Σεπτέμβριος 2023

Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (2ος επαναληπτικός) κάτω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”