Μάρτιος 2021

Δημόσιος Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (με συνοπτική διαδικασία) για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 211/2021 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜ

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”