Φεβρουάριος 2021

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων με σύμβαση ΙΔΟΧ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 προκήρυξη. Πίνα

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”