Ιστορικό

Ο ευεργέτης Ιωάννης Παπάφης και η εξέλιξη του ιδρύματος ως σήμερα

Υπηρεσίες

Η δομή και λειτουργία του ιδρύματος σήμερα

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις και δελτία τύπου που αφορούν το ίδρυμα.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ

Μουσικό Τμήμα

Το μουσικό τμήμα Παπαφείου Κέντρου δεν έπαψε στιγμή να μορφώνει και να διαπαιδαγωγεί τους μαθητές του, ακόμα και την περίοδο της γερμανικής κατοχής...

Από το 1903

ΤΟ ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ κτίστηκε σύμφωνα με τη διαθήκη του μεγάλου ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη σε σχέδια του γνωστού και από άλλα κτίρια της Θεσσαλονίκης αρχιτέκτονα Παιονίδη. Άρχισε να κτίζεται από το 1894 και τελείωσε το 1903.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από τη διαθήκη του Ιωάννη Παπάφη

``ΘΕΛΩ ΙΝΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΔΙΑΤΕΛΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΑΝΕΥ ΕΤΕΡΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ, Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΙΝΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΑΡΡΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΑ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΕΞ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. ΕΠΙΘΥΜΩ ΔΕ ΟΠΩΣ Η ΑΓΩΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΙΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΩΣΙ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΔΙ ΕΝΤΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ``.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”